Ομιλία του Ηλία Ματαράγκα με τίτλο Arhtroscopic bankart Repair - How to do it right
Ομιλία του Ηλία Ματαράγκα με τίτλο Arhtroscopic bankart Repair - How to do it right

-Ανακοινώσεις / Posters σε Συνέδρια

1. SHORT TERM RESULTS OF ARTHROSCOPIC BONE BLOCK TECHNIQUE IN THE MANAGEMENT OF ANTERIOR SHOULDER INSTABILITY. Avramidis G. Brilakis E. Deligeorgis A. Chiotis I. Mataragkas I. Stathelis A. Stamatopoulos N. Antonogiannakis E.. 18th ESSKA Congress May 9-12, 2018 Glascow UK

 

2. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ REMPLISSAGE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΩΜΟΥ. Εμμανουήλ Μπριλάκης, Γρηγόριος Αβραμίδης, Αναστάσιος Δεληγεώργης, Ιωάννης Χιώτης, Ηλίας Ματαράγκας, Εμμανουήλ Αντωνογιαννάκης. 73o Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο 11-14 Οκτωβρίου 2017 Αθήνα

 

3. ΠΡΩΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ BONE BLOCK ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΩΜΟΥ. Γρηγόριος Αβραμίδης, Εμμανουήλ Μπριλάκης, Αναστάσιος Δεληγεώργης, Ιωάννης Χιώτης, Ηλίας Ματαράγκας, Εμμανουήλ Αντωνογιαννάκης. 73o Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο 11-14 Οκτωβρίου 2017 Αθήνα

 

4. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ REMPLISSAGE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΩΜΟΥ. Εμμανουήλ Μπριλάκης, Γρηγόριος Αβραμίδης, Αναστάσιος Δεληγεώργης, Ιωάννης Χιώτης, Ηλίας Ματαράγκας, Εμμανουήλ Αντωνογιαννάκης. 7o συνέδριο ΕΑΕ 3-6 Μαίου 2017 Θεσσαλονίκη

 

5. ΠΡΩΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ BONE BLOCK ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΩΜΟΥ. Γρηγόριος Αβραμίδης, Εμμανουήλ Μπριλάκης, Αναστάσιος Δεληγεώργης, Ιωάννης Χιώτης, Ηλίας Ματαράγκας, Εμμανουήλ Αντωνογιαννάκης. 7o συνέδριο ΕΑΕ 3-6 Μαίου 2017 Θεσσαλονίκη

1

 

6. LONG TERM RESULTS OF ARTHROSCOPIC REMPLISSAGE FOR THE MANAGEMENT OF ANTERIOR SHOULDER INSTABILITY. E. Brilakis G. Avramidis A. Deligeorgis I. Chiotis I. Mataragkas A. Stathelis n. Stamatopoulos E. Antonogiannakis. 17th ESSKA Congress May 4-7 2016 Barcelona

 

7. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ. Ε. Μπριλάκης Α. Δεληγεώργης Η. Ματαράγκας Ι. Χιώτης Ε. Αντωνογιαννάκης. 6ο συνέδριο ΕΑΕ 22-25 Απριλίου 2015 Πάτρα

 

8. ΜΑΖΙΚΕΣ ΡΗΞΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΡΡΑΦΗ. Η. Ματαράγκας Ε. Μπριλάκης Α. Δεληγεώργης Ι. Χιώτης Ε. Αντωνογιαννάκης. 6ο συνέδριο ΕΑΕ 22-25 Απριλίου 2015 Πάτρα

 

9. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ. Ε. Μπριλάκης Α. Δεληγεώργης Η. Ματαράγκας Ι. Χιώτης Ε. Αντωνογιαννάκης. 6ο συνέδριο ΕΑΕ 22-25 Απριλίου 2015 Πάτρα

 

10. ΜΑΖΙΚΕΣ ΡΗΞΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΡΡΑΦΗ. Η. Ματαράγκας Β. Τσιαμπά Ε. Μπριλάκης Ε. Αντωνογιαννάκης. 5ο συνέδριο ΕΑΕ 3-6 Απριλίου 2013 Λάρισα

 

11. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΝΟΔΕΣΗΣ ΥΠΑΚΑΝΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΥΛΑΚΟΥ (REMPLISSAGE) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΩΜΟΥ. Ε, Μπριλάκης Η. Ματαράγκας Α. Δεληγεώργης Ε. Αντωνογιαννάκης. 5ο συνέδριο ΕΑΕ 3-6 Απριλίου 2013 Λάρισα

 

12. THE INFRASPINATUS TENODESIS AND POSTERIOR CAPSULODESIS (REMPLISSAGE) IN CASES WITH HUMERAL BONE LOSS (HILL SACHS DEFECTS) – THREE YEARS FOLLOW UP. Antonogiannakis E. (Greece) Mataragas E. Tsiampa V. Arealis G. Stamatakis G. Andriopoulou M.. 15th ESSKA Congress, Geneva, May 2-5, 2012

 

13. ARTHROSCOPIC MANAGEMENT OF POSTERIOR SHOULDER INSTABILITY. Antonogiannakis E. (Greece) Mataragas E. Tsiampa V. Arealis G. Stamatakis G. Andriopoulou M.

15th ESSKA Congress, Geneva, May 2-5, 2012

 

14.FUNCTIONAL EFFECTIVENESS OF ARTHROSCOPIC ROTATOR CUFF REPAIR IN THE ELDERLY. Antonogiannakis E. (Greece) Tsiampa V. Arealis G. Mataragas E. Stamatakis G. . 15th ESSKA Congress, Geneva, May 2-5, 2012

 

15. FUNCTIONAL OUTCOME OF ARTHROSCOPIC ROTATOR CUFF REPAIR IN THE ELDERLY. Antonogiannakis E. (Greece) Tsiampa V. Arealis G. Mataragas E. Hiotis I.. 15th ESSKA Congress, Geneva, May 2-5, 2012

 

16.THE INFRASPINATUS TENODESIS AND POSTERIOR CAPSULODESIS (REMPLISSAGE) IN CASES WITH HUMERAL BONE LOSS (HILL SACHS DEFECTS) – PRELIMINARY RESULTS. Mataragas E. (Greece), Tzanakakis N., Vassos C., Yiannakopoulos C.,. Antonogiannakis E..14th ESSKA Congress, Oslo, Norway, June 9-12, 2010

 

17. LONG TERM FOLLOW UP OF PATIENTS ARTHROSCOPICALLY TREATED FOR SHOULDER INSTABILITY. Mataragas E. (Greece), Tzanakakis N., Vassos C., Chiotis I., Antonogiannakis E.. 14th ESSKA Congress, Oslo, Norway, June 9-12, 2010

 

18. PROGNOSTIC FACTORS AFFECTING FUNCTIONAL OUTCOME AFTER ARTHROSCOPIC ROTATOR CUFF REPAIR. Tzanakakis N. (Greece), Mataragas E., Mouzopoulos G., Vassos C.,. Antonogiannakis E. 14th ESSKA Congress, Oslo, Norway, June 9-12, 2010

 

19, SHOULDER ARTHROSCOPY: INTRA-OPERATIVE EVENTS AND EARLY COMPLICATIONS. Tzanakakis N. (Greece), Mataragas E., Mouzopoulos G., Hiotis I.,

Antonogiannakis E. 14th ESSKA Congress, Oslo, Norway, June 9-12, 2010

 

20. ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΧΑΛΑΡΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ; . Η. Ματαράγκας , Χ. Βάσσος, Ν. Τζανακάκης, Γ. Μουζόπουλος, Χ. Κ. Γιαννακόπουλος, Εμμ. Αντωνογιαννάκης. 3o συνέδριο ΕΑΕ 25-28 Ιουνίου 2009 Creta Maris Χερσόνησος. Θεσσαλονίκη 7-10 Οκτωβρίου 2009

 

21, Η ΧΑΜΗΛΗ ΗΛΙΚΙΑ (<18 ΕΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΏΜΟΥ;. Η. Ματαράγκας , Χ. Βάσσος, Ν. Τζανακάκης, Γ. Μουζόπουλος, Χ. Κ. Γιαννακόπουλος, Εμμ. Αντωνογιαννάκης. 3o συνέδριο ΕΑΕ 25-28 Ιουνίου 2009 Creta Maris Χερσόνησος

 

22. ΤΑ ΟΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΜΟΓΛΗΝΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ. Η. Ματαράγκας , Χ. Βάσσος, Ν. Τζανακάκης, Γ. Μουζόπουλος, Χ. Κ. Γιαννακόπουλος, Εμμ. Αντωνογιαννάκης. 65ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 7-10 Οκτωβρίου 2009

 

23. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ FOLLOW UP ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΩΜΟΥ. Η. Ματαράγκας , Χ. Βάσσος, Ν. Τζανακάκης, Γ. Μουζόπουλος, Χ. Κ. Γιαννακόπουλος, Εμμ. Αντωνογιαννάκης. 65ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 7-10 Οκτωβρίου 2009

 

24. Η ΤΕΝΟΔΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΚΑΝΘΙΟΥ ΚΑΙ Η ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΛΑΚΟΣΥΡΡΑΦΗ (REMPLISSAGE) ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΟΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ( ΒΛΑΒΕΣ HILL SACHS). Η. Ματαράγκας, Χ. Βάσσος, Ν. Τζανακάκης, Γ. Μουζόπουλος, Χ. Κ. Γιαννακόπουλος, Εμμ. Αντωνογιαννάκης. 65ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 7-10 Οκτωβρίου 2009

 

25. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΠΟΥ ΣΥΡΡΑΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ. Ν. Τζανακάκης, Γ. Μουζόπουλος, Η. Ματαράγκας, Χ. Βάσσος, Εμμ. Αντωνογιαννάκης. 65ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 7-10 Οκτωβρίου 2009

 

26. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ. Ν. Τζανακάκης, Γ. Μουζόπουλος, Η. Ματαράγκας, Χ. Κ. Γιαννακόπουλος, Εμμ. Αντωνογιαννάκης. 65ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 7-10 Οκτωβρίου 2009

 

27. ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΩΜΟΥ. Ν. Τζανακάκης, Γ. Μουζόπουλος, Η. Ματαράγκας, Χ. Κ. Γιαννακόπουλος, Εμμ. Αντωνογιαννάκης. 65ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 7-10 Οκτωβρίου 2009.

 

28. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΧΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΧΙΑΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ . Χ.Κ. Γιαννακόπουλος, Μ. Παχουνδάκης, Γ. Μπαμπαλής, Η. Ματαράγκας, Ε. Αντωνογιαννάκης . 2o Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας, Αθήνα 14-16 Ιουνίου 2007.

 

29. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ. Χ.Κ. Γιαννακόπουλος, Μ. Παχουνδάκης, Β. Σδράκας, Η. Ματαράγκας, Γ. Μπαμπαλής, Ε. Αντωνογιαννάκης. 2o Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας, Αθήνα 14-16 Ιουνίου 2007.

 

30. ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΩΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΣΤΑΘΕΙΩΝ ΩΜΟΥ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7 ΕΤΩΝ

Ηλ. Ματαράγκας, Χ. Κ. Γιαννακόπουλος, Ι. Χιώτης, Δ. Κωστόπουλος, Εμμ. Αντωνογιαννάκης

2o Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας, Αθήνα 14-16 Ιουνίου 2007.

 

31. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΩΜΟΥ . Χ.Κ. Γιαννακόπουλος, Ι. Χιώτης, Ηλ. Ματαράγκας, Γερ. Γκιάλας, Εμμ. Αντωνογιαννάκης. 2o Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας, Αθήνα 14-16 Ιουνίου 2007.

 

32. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΩΜΟΥ. Δ. Κωστόπουλος, Ι. Χιώτης, X.K. Γιαννακόπουλος., Ηλ. Ματαράγκας, Εμμ. Αντωνογιαννάκης. 2o Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας, Αθήνα 14-16 Ιουνίου 2007.

 

33. Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΡΩΜΙΟΥ ΣΕ 150 ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΡΗΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ. Χ.Κ. Γιαννακόπουλος, Γ. Μπαμπαλής, Η. Ματαράγκας, Ε. Αντωνογιαννάκης. 2o Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας, Αθήνα 14-16 Ιουνίου 2007.

 

34. ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΩΜΟΥ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ. Χ.Κ. Γιαννακόπουλος, Ε. Αντωνογιαννάκης, Η. Ματαράγκας, Μ. Παχουνδάκης, Γ. Μπαμπαλής. 2o Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας, Αθήνα 14-16 Ιουνίου 2007.

 

35. ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΩΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ 20). ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ Η ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΩΜΟΥ;

Γ. Μπαμπαλής, Χ.Κ. Γιαννακόπουλος, Ε. Αντωνογιαννάκης, Β. Σδράκας, Η. Ματαράγκας, Ν. Τάταρης, Χ. Κρεμμύδας. 62ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο ΕΕΧΟΤ, Αθήνα 3-7 Οκτωβρίου 2006

 

36. ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΗΣ ΑΚΡΩΜΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Γ. Μπαμπαλής, Χ.Κ. Γιαννακόπουλος, Ε. Αντωνογιαννάκης, Β. Σδράκας, Η. Ματαράγκας, Ν. Τάταρης, Χ. Κρεμμύδας. 62ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο ΕΕΧΟΤ, Αθήνα 3-7 Οκτωβρίου 2006.

 

37. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ν. Ζερβάκης, Δ. Κωστόπουλος, Η. Ματαράγκας, Β. Σδράκας, Π. Ευσταθίου, Ε. Αντωνογιαννάκης. 62ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο ΕΕΧΟΤ, Αθήνα 3-7 Οκτωβρίου 2006.

 

38. FLUID RETENTION IN SHOULDER ARTHROSCOPY. COMPARISON BETWEEN ROTATOR CUFF AND INSTABILITY REPAIR.

C.K. Yiannakopoulos, E, Antonogiannakis, E. Mataragas, B. Sdrakas, D. Kostopoulos, M. Pachoundakis, G. Babalis. SECEC – ESSE Athens 20 – 23 September 2006

 

39. POSTOPERATIVE PAIN MANAGEMENT IN ARTHROSCOPIC ROTATOR CUFF REPAIR. COMPARISON BETWEEN OUTPATIENT CONTINUOUS INTERSCALENE PLEXUS ANAESTHETIC INFUSION AND ON DEMAND OUTPATIENT INTRAARTICULAR INFUSION

C.K. Yiannakopoulos, E, Antonogiannakis, E. Mataragas, B. Sdrakas, D. Kostopoulos, M. Pachoundakis, G. Babalis. SECEC – ESSE Athens 20 – 23 September 2006

 

40. POSTOPERATIVE PAIN MANAGEMENT IN ARTHROSCOPIC ROTATOR CUFF REPAIR. QUALITY OF PAIN MANAGEMENT WITH AND WITHOUT BRACHIAL PLEXUS BLOCK

C.K. Yiannakopoulos, E, Antonogiannakis, E. Mataragas, B. Sdrakas, D. Kostopoulos, M. Pachoundakis, G. Babalis. SECEC – ESSE Athens 20 – 23 September 2006

 

41. TYPE IV ACROMION MORPHOLOGY. A CASE REPORT IN 450 SHOULDER ARTHROSCOPIES ACCOMPANIED WITH IMPINGEMENT SYNDROME SYMPTOMS

G. Babalis, C.K. Yiannakopoulos, E. Antonogiannakis, V. Sdrakas, E. Mataragas, N. Tataris. SECEC – ESSE Athens 20 – 23 September 2006

 

42. ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Γ. Μπαμπαλής, Ν. Τσιλιμιγκάκης, Ε. Αντωνογιαννάκης, Α. Λακουμέντας, Β. Σδράκας, Χ.Κ. Γιαννακόπουλος, Δ. Κωστόπουλος, Η. Ματαράγκας. 1ο Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 16-18 Ιουνίου 2005

 

43. Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΗΝΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

Γ. Μπαμπαλής, Κ. Καρλιαύτης, Ε. Αντωνογιαννάκης, Α. Λακουμέντας, Β. Σδράκας, Χ.Κ. Γιαννακόπουλος, Δ. Κωστόπουλος, Η. Ματαράγκας. 1ο Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 16-18 Ιουνίου 2005