Βλαστοκύτταρα

Σύγχρονες θεραπείες για την αποκατάσταση χόνδρων, θλάσεων, τενοντίτιδας κ.ά.

Τα Βλαστοκύτταρα είναι βασικά ανθρώπινα κύτταρα με δυναμικό διαφοροποίησης σε πολλούς διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους στο ανθρώπινο σώμα. Είναι απλά ή αδιαφοροποίητα κύτταρα.

Χρησιμεύουν στη δημιουργία νέων κυττάρων σε υπάρχοντες υγιείς ιστούς και δείχνουν να συντελούν στην επούλωση δομών που είναι τραυματισμένες ή φθαρμένες.

Στην Ορθοπαιδική το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα. Αυτά λαμβάνονται από ζωντα ενήλικο ιστό σε αντίθεση με τα εμβυιικά βλαστοκύτταρα. Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα λαμβάνονται εύκολα και ανώδυνα από το υποδόριο λίπος ή από το λαγόνιο οστό στην πύελο.

Τα στρωματικά κύτταρα του μυελού των οστών είναι μεσεγχυματικά κύτταρα που στο κατάλληλο περιβάλλον μπορούν να διαφοροποιηθούν σε κύτταρα που συμμετέχουν στους ιστούς του μυοσκελετικού. Μπορούν να αναπτύξουν πεταλιώδες οστό, αρθρικό χόνδρο και συνδέσμους.

Η θεραπεία με βλαστοκύτταρα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις χόνδρινων βλαβών σε όλες τις αρθρώσεις, θλάσεις μυών, τενοντίτιδες – τραυματισμούς τενόντων, αρχόμενη αρθρίτιδα σε όλες τις αρθρώσεις.