-Εκπαιδευτικό έργο

Εκπαιδευτική εμπειρία

 

Ομιλητής και εκπαιδευτής σε αρθροσκοπικά σεμινάρια ώμου με άσκηση σε προπλάσματα και πτωματικά παρασκευάσματα

 

1. 4th Athens Shouder Course 5-8 Φεβρουαρίου 2020 Αθήνα

 2. Σεμινάριο Αρθροσκόπησης σε πτωματικά παρασκευάσματα Εργαστήριο

3. ανατομικής ΕΚΠΑ – 9ο συνέδριο ΕΑΕ 29 Μαιου 2019

4. 5ο συμπόσιο τμήματος ώμου αγκώνος της ΕΕΧΟΤ 5-6 Απριλίου 2019 Αθήνα

5. 3rd Athens Shoulder Course 7-9 Φεβρουαρίου 2019 Αθήνα

6. 2nd Athens Shoulder Course 1-3 Φεβρουαρίου 2018 Αθήνα – Εργαστήριο Ανατομικής ΕΚΠΑ

7. Athens Shoulder Course ΥΓΕΙΑ Ιανουάριος 2017

8. Ρήξεις τενοντίου πετάλου: Από την αρθροσκοπική επιδιόρθωση στην υποκατάσταση 26-27 Ιουνίου 2015

9. Βασικές αρχές αρθροσκόπησης στον ώμο – Κλινική Χεριού – Άνω άκρου & Μικροχειρουργικής ΚΑΤ – ΚΕΟΧ 4-5 Ιουλίου 2014

10. Αρθροσκοπικές χειρουργικές τεχνικές στον ώμο – Κλινική Χεριού – Άνω άκρου & Μικροχειρουργικής ΚΑΤ – 15-16 Φεβρουαρίου 2014

11. 6th Athens Shoulder Course – Κεντρο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Ώμου – A’ Ορθοπαιδική Κλινική ΕΚΠΑ 16-17 Ιανουαρίου 2014

12. 5th Athens Shoulder Course – Κεντρο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Ώμου Ιασώ General 6-7 Μαίου 2011

 

 Διαλέξεις σε συνέδρια

 

1. Ταξινόμηση της βαρύτητας της αστάθειας του ώμου – Η κλίμακα ISIS – Clasifying the severity of shoulder instability: The ISIS score. 4th Athens Shouder Course February 5 – 8, 2020 Athens.

2. Συρραφή της ρήξης τενοντίου πετάλου του ώμου μονής ή διπλής σειράς.- Single or Double row rotator cuff repair 5ο συμπόσιο τμήματος ώμου αγκώνος της ΕΕΧΟΤ – 5th Symposium Shoulder and Elbow Section of HAOST. April 5-6 2019 Athens

3. Μερικού πάχους ρήξεις τενοντίου πετάλου – Ολοκλήρωση της ρήξης ή επι τόπου συρραφή; – Αρθροσκοπικές τεχνικές. Partial thickness rotator cuff tears – Completion or in situ repair? – Techniques. 3rd Athens Shoulder Course February 7-8-9 2019 Athens

4. Συρραφή βλάβης Bankart – πως γίνεται σωστά – Bankart Repair – How to do it right . 2nd Athens Shoulder Course, February 1-2-3 2018 Athens

5. Μερικές ρήξεις τενοντίου πετάλου – Αρθροσκοπική αποκατάσταση 7ο συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Θεσσαλονίκη 3-6 Μαίου 2017

 6. Ρήξεις τενοντίου πετάλου Συρραφή μονής ή διπλής σειράς; 7ο συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Θεσσαλονίκη 3-6 Μαίου 2017

 7. Αρθροσκοπική αντιμετώπιση του δύσκαμπτου ώμου Athens Shoulder Course ΥΓΕΙΑ Ιανουάριος 2017

 8. Αναμενόμενα αποτελέσματα αρθροσκοπικής συρραφής μαζικών ρήξεων τενοντίου πετάλου. Ρήξεις τενοντίου πετάλου: Από την αρθροσκοπική επιδιόρθωση στην υποκατάσταση 26-27 Ιουνίου 2015

 9. Arthroscopic repair of massive cuff tears. How to find the cuff and bring it back. Is it worth doing? – 6th Athens Shoulder Course, January 16-17 2014 Athens

10. Δύσκαμπτος ώμος. Αρθροσκοπική αντιμετώπιση. Πότε και πώς; Ετήσιο Τακτικό Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΚΕΟΧ, 5 Μαιου 2014

11. Ρήξεις τενοντίου πετάλου. Αρθροσκοπική αντιμετώπιση. Πότε και πώς; Ετήσιο Τακτικό Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΚΕΟΧ, 8 Μαρτίου 2013

12. Μαζική ρήξη τενοντίου πετάλου – Αρθροσκοπική τεχνική – τενοντομεταφορά πλατέως ραχιαίου -19ο ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ, 28-30 Νοεμβρίου 2013 Θεσ/νίκη

13. Calcific Tendinitis of the rotator cuff. Clinical staging – indications for surgery. – 15th ESSKA Congress, Geneva, May 2-5, 2012

14. Υπερηχογραφική μελέτη του τενοντίου πετάλου του ώμου 4ου Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας, Ρέθυμνο Κρήτης, 22 – 25 Ιουνίου 2011

15. 13 point ultrasound evaluation of the Rotator Cuff. What is important from the surgeons point of view.5th Arthroscopic Shoulder Course Athens May 6-7 2011.

16. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΩΜΟΥ 2nd International Seminar on Hand – Upper Limb Surgery “Shoulder Surgery – Current Concepts” Αθήνα, 27-29 Μαίου 2010

17. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΩΜΟ Βασικές Αρθροσκοπικές τεχνικές σε γόνατο και ώμο Κέντρο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Ώμου, IASO General, Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αθήνα, 19-20 Μαρτίου 2010

18. EVALUATION OF HUMERAL AND GLENOID BONE LOSS IN ANTERIOR SHOULDER INSTABILITY Advances and Controversies in Shoulder Arthroscopy Κέντρο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Ώμου, IASO General, Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αθήνα, 7-8 Μαίου 2010

19. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΜΗΝΙΣΚΩΝ 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χερσόνησος Κρήτη, 25-28 Ιουνίου 2009