Κάταγμα βάσης 5ου μετακαρπίου χειρός

Κάταγμα βάσης 5ου μετακαρπίου χειρός σε ασθενή 39 ετών


Προεγχειρητικές ακτινογραφίες

Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες

√ Η διάρκεια του χειρουργείου ήταν 25 λεπτά

√ Ο ασθενής πήρε εξιτήριο την ίδια μέρα