Ομιλία στο 7ο συνέδριο της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας

Ομιλία στο 7ο συνέδριο της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη

Μερική ρήξη τενοντίου πετάλου: Ολοκλήρωση ή in situ συρραφή.