-Οργάνωση Συνεδρίων/Courses/Σεμιναρίων

Προεδρείο θεματικής ενότητας συνεδρίου

1. Προεδρείο στο 4o Athens Shoulder Course Ενότητα 22 – Προεγχειρητικός σχεδιασμός, 5-8 Φεβρουαρίου 2020

2. Προεδρείο στο 9ο συνέδριο Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας – Ελευθερες ανακοινώσεις – Εργασίες προς βράβευση 30 Μαιου – 1 Ιουνίου 2019 Σπάρτη

Οργανωτικές επιτροπές

1. Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής στο συνέδριο: Ρήξεις τενοντίου πετάλου: Από την αρθροσκοπική επιδιόρθωση στην υποκατάσταση 26-27 Ιουνίου 2015

2. Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής στο 6o εκπαιδευτικό σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής ώμου με άσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα

Α’ Ορθοπαιδική Κλινική Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κέντρο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Ώμου, IASO General Αθήνα, 16-17 Ιανουαρίου 2014

 3. Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής στο 5o εκπαιδευτικό σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής ώμου με άσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα

Κέντρο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Ώμου, IASO General Αθήνα, 6–7 Μαίου 2011

4. Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής στο 2o εκπαιδευτικό σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής ώμου με άσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα Advances and Controversies in Shoulder Arthroscopy Κέντρο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Ώμου, IASO General, Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αθήνα, 7-8 Μαίου 2010

5. Βασικές Αρθροσκοπικές τεχνικές σε γόνατο και ώμο Κέντρο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Ώμου, IASO General, Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αθήνα, 19-20 Μαρτίου 2010

6. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων «Γεώργιος Νούλης» Κρήτη, 25-28 Ιουνίου, 2009

7. Shoulder Arthroscopy Course ESSKA Upper Limb Committee Athens, 31 Oct – 1 Nov 2008

8. Athens Shoulder Course 2008, Κέντρο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Ώμου, IASO General,Αθήνα 27-28 Μαρτίου 2008

9. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 2007 Κέντρου Αρθροσκοπικής Χειρουργικής ώμου ΙΑΣΩ General και Β΄Ορθοπαιδικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ, Αθήνα 12-13 Ιανουαρίου, 8-9 Μαρτίου, 20-21 Απριλίου, 7-8 Ιουνίου, 8-9 Νοεμβρίου

10. Αρθροσκοπικές τεχνικές συνδεσμοπλαστικής ΠΧΣ με το σύστημα Buttonhole Soffix, Αθήνα, 401 ΓΣΝΑ, 19 Μαρτίου 2005

11. 3ο Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής ώμου με ζωντανά Χειρουργεία, Αθήνα, 401 ΓΣΝΑ, 15 Ιανουαρίου 2005