Εικονογράφηση Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου Γόνατος
Εικονογράφηση Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου Γόνατος

Ρήξη Οπισθίου Χιαστού (ΟΧΣ)

Ο οπίσθιος χιαστός είναι ο τους ισχυρότερους συνδέσμους του γόνατος. Ο ρόλος του είναι να αναχαιτίζει την οπίσθια μετατόπιση της κνήμης σε συνδιασμό με έξω στροφή.Η ρήξη του είναι σπανιότερη απο τις υπόλοιπες συνδεσμικές κακώσεις του γόνατος. Συνήθως επισυμβάινει σε συνδιασμό με άλλες κακώσεις και σπανιότερα μεμωνομένα με βίαιη μετατόπιση της κνήμης προς τα πίσω. ( συχνότερα σε τροχαία ατυχήματα με πλήξη της κνήμης στο ταμπλό του οχήματος – dashboard injury )

Ο ασθενής με ρήξη του οπισθίου χιαστού συνδέσμου (ΟΧΣ) εμφανίζει συλλογή αίματος (αιμαρθρο) το οποίο εκδηλώνεται σαν έντονο οίδημα και πόνο στο γόνατο. Επίσης έχει χολώτητα βάδισης, αστάθεια και δυσκαμψία.

Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση και με μαγνητική τομογραφία ( MRI) όπου μπορουν να διαπιστωθούν και τυχόν συνοδές βλάβες.

Η αντιμετώπιση εξαρτάται απο το βαθμό της ρήξης και την ύπαρξη συνοδών συνδεσμικών βλαβών.

Μεμονωμένες μερικές ρήξεις οπισθίου χιαστού αντιμετωπίζονται συντηρητικά με τοποθέτηση μηροκνημικού κηδεμόνα και πρόγραμμα αποκατάστασης.

Πλήρης ρήξη του οπισθίου χιαστού ιδίως σε δραστήρια άτομα χρήζει χειρουργικής αποκατάστασης με αρθροσκοπική συνδεσμοπλαστική. Η επιλογή του μοσχεύματος είναι αντίστοιχη με του προσθίου χιαστού και συνήθως χρησιμοποιειούνται οι οπίσθιοι μηριαίοι. Όπως και στην αποκατάσταση του ΠΧΣ δημιουργούνται tunnel μηρού και κνήμης αντίστοιχα στην ανατομική θέση του ΟΧΣ.

Σε μεικτές συνδεσμικές βλάβες η χειρουργική αποκατάσταση τόσο της ρήξης του ΟΧΣ όσο και των πλαγίων συνδέσμων ή και του ΠΧΣ είναι η θεραπεία εκλογής.