Σχηματική απεικόνιση βλαβών στην αστάθεια ώμου
Σχηματική απεικόνιση βλαβών στην αστάθεια ώμου

Τραυματικό εξάρθρημα και αστάθεια ώμου

Γιατί μπορεί να προκληθεί εξάρθρημα και αστάθεια του ώμου?

Σχηματική απεικόνιση βλαβών στην αστάθεια ώμου
Σχηματική απεικόνιση βλαβών στην αστάθεια ώμου

Η γληνοβραχιόνιος (η άρθρωση του ώμου) έχει το μεγαλύτερο εύρος κίνησης από όλες τις άλλες στο ανθρώπινο σώμα. Αυτο εξασφαλίζεται από τις ανατομικές  ιδιαιτερότητες και τα πολλάπλά και περίπλοκα ανατομικά στοιχεία που την απαρτίζουν αλλά και την περιβάλλουν.

Ετσι μια φαινομενικά ασταθής άρθρωση που απαρτίζεται απο μια αβαθή απιοειδή επιφάνεια – την ωμογλήνη και μια σφαιρική επιφάνεια – τη βραχιόνιο κεφαλή, αποκτά επαρκή σταθερότητα χάρη στους στατικούς (επιχείλιος χόνδρος,γληνοβραχιόνιοι σύνδεσμοι) και δυναμικούς (τενόντιο πέταλο, μύες της ωμοπλάτης) σταθεροποιητές του ώμου.

Βλάβη Bankart
Βλάβη Bankart

Μετά από ένα τραυματισμό συνήθως σημαντικής βίας μπορεί να επισυμβεί το εξάρθρημα του ώμου οπου η βραχιόνιος κεφαλή χάνει την επαλληλία της με την ωμογλήνη. Πιο σύνηθες είναι το πρόσθιο εξάρθρημα του ώμου και έπεται το οπίσθιο. Σε άτομα με χαλαρές αρθρώσεις εξάρθρημα ή υπεξάρθρημα μπορεί να συμβεί και με μικρή βία. Εκεί συναντάμε και περιπτώσεις πολυκατευθυνσιακής αστάθειας όπου ο ώμος είναι ασταθής σε πολλές κατευθυνσεις προσθια, κάτω οπίσθια, πάντοτε όμως μια διεύθυνση είναι προεξάρχουσα.

Τι συμβαίνει όταν μου “βγεί” ο ώμος?

Συρραφή επιχειλίου χόνδρου
Συρραφή επιχειλίου χόνδρου – αποκατάσταση

Κατα το εξάρθρημα επισυμβαίνουν βλάβες τόσο στους στατικούς όσο και στους δυναμικούς σταθεροποιητές του ώμου, με κλασσικότερες τη ρήξη του επιχειλίου χόνδρου, των γληνοβραχιονίων συνδέσμων, του θυλάκου, την βλάβη Hillsachs της βραχιονίου κεφαλής,  την οστική βλάβη της ωμογλήνης, τη ρήξη του τενοντίου πετάλου.

Πως αντιμετωπίζεται το εξάρθρημα του ώμου? Μπορεί να ξανασυμβεί?

Βλάβη Hillsachs
Βλάβη Hillsachs

Το εξάρθρημα του ώμου χρήζει άμεσης ανάταξης και ακινητοποίησης του πάσχοντος μέλους. Μπορεί να επαναληφθεί με την ίδια ή μικρότερη βία ή με κάποια κίνηση η ακόμα και στον ύπνο. Οι κυριότεροι παράγοντες υποτροπής είναι η ηλικία και το επίπεδο δραστηριότητας. Οι αρχικές βλάβες μετά απο εξάρθρημα συνήθως επιδεινώνονται με κάθε υποτροπή ενώ μπορεί να εμφανιιστούν και νέες. Κλασσικό παράδειγμα η ύπαρξη μεγάλων οστικών ελλειμμάτων στην ωμογλήνη και τη βραχιόνιο κεφαλή μετά από πολλάπλά εξαρθρήματα και εγκατεστημένη αστάθεια του ώμου.

Αντιμετώπιση με Remplissage
Αντιμετώπιση με Remplissage

Υπάρχει οριστική αντιμετώπιση?

Η χειρουργική αντιμετώπιση του εξαρθρήματος του ώμου είναι η αρθροσκοπική αποκατάσταση. Με την αρθροσκόπηση αποκαθίστανται οι βλάβες που προκλήθηκαν στο εξάρθρημακαι συντελολυν στην υποτροπή του.

Η αρθροσκοπική τεχνική έχει εξελιχθεί σε βαθμό που μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις περιπτώσεις αστάθειας ανάλογα με τη βαρύτητα των βλαβών με φάσμα από μια απλή αρθροσκοπική bankart έως την αποκατάσταση μεγάλων οστικών ελλειμμάτων με οστικό block ή latarjet.

Τι γίνεται μετά την επέμβαση?

Ο ασθενής μετά την επέβαση μπορεί να εξέλθει απο το νοσοκομείο την ίδια μέρα. Κατόπιν ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης και μπορεί να επανέλθει σχεδόν αμέσως στην καθημερινή δραστηριότητα ενώ στην αθλητική μετά από τρείς μήνες.