Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου
Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου

Χειρουργική Ώμου

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των κακώσεων και παθήσεων του ώμου

με αρθροσκοπική και ανοικτή χειρουργική.

Με την ανοικτή χειρουργική του ώμου αντιμετωπίζονται οι παθήσεις και οι κακώσεις που δεν μπορούν να αποκατασταθούν αρθροσκοπικά.

Η εξέλιξη της αρθροσκοπικής τεχνικής, η εξέλιξη των υλικών, εργαλείων και εμφυτευμάτων έχει “αφαιρέσει” μεγάλο φάσμα παθήσεων και τραυματισμών από το αντικείμενο της ανοικτής χειρουργικής του ώμου.

Για παράδειγμα, κανένας δεν μιλάει πλέον για ανοικτή αποκατάσταση ρήξεων τενοντίου πετάλου του ώμου ή για την συντριπτική πλειονότητα των εξαρθρημάτων του ώμου.

Επιπλέον, ακόμα και κατάγματα της περιοχής που αντιμετωπίζονταν παραδοσιακά με ανοικτές επεμβάσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν αρθροσκοπικά.

Παρόλα αυτά η ανοικτή χειρουργική έχει ακόμα ευρύ αντικείμενο και πεδίο εξέλιξης στην αντιμετώπιση περιπτώσεων:

    • αρθρίτιδας από ρήξη τενοντίου πετάλου (rotator cuff arthropathy) όπου αντιμετωπίζεται με ανάστροφη ολική αρθροπλαστική
    • κατάγματα της περιοχής του ώμου που αντιμετωπίζονται με εσωτερική οστεοσύνθεση, ημιολική ή ανάστροφη ολική αρθροπλαστική.

Παρά το γεγονός ότι μιλάμε για ανοικτή χειρουργική, με την εξέλιξη της χειρουργικής τεχνικής οι προσπελάσεις του ώμου είναι λίαν ατραυματικές.

Η νοσηρότητα από τις επεμβάσεις είναι μικρή, ο τραυματισμός των ιστών ελάχιστος.

Έτσι στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο ασθενής μπορεί να εξέλθει από το νοσοκομείο με άνεση και ασφάλεια την επόμενη ημέρα.

Previous
PRP