Κάταγμα αντιβραχίου σε παιδί

Κάταγμα αντιβραχίου σε παιδί 5 ετών Προεγχειρητικές ακτινογραφίες Το παιδί μετά από πτώση υπέστη κάταγμα διάφυσης και των δύο οστών του αντιβραχίου, της ωλένης κ...

Κάταγμα πηχεοκαρπικής σε παιδί

Κάταγμα πηχεοκαρπικής σε παιδί 5 ετών. Προεγχειρητικές ακτινογραφίες Έγινε κλειστή ανάταξη – Διαδερμική σταθεροποίηση με βελόνες στην κερκίδα και ωλένη Διεγχειρ...

Υπερκονδύλιο κάταγμα βραχιονίου σε παιδί

Υπερκονδύλιο κάταγμα βραχιονίου σε παιδί 5 ετών. Προεγχειρητικές ακτινογραφίες Αντιμετωπίστηκε με κλειστή ανάταξη (χωρίς τομή) και τοποθέτησα βελόνες για σταθερ...

Κάταγμα ποδοκνημικής σε παιδί

Παρακάτω θα δείτε εικόνες από κάταγμα ποδοκνημικής σε παιδί ηλικίας 7 ετών. Ο μικρός μας ασθενής πριν την ανάταξη Πραγματοποιήθηκε κλειστή ανάταξη και σταθεροποί...

Κάταγμα εγγύς πόλου σκαφοειδούς

Τα κατάγματα του εγγύς πόλου του σκαφοειδούς εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό άσηπτης νέκρωσης (avascular necrosis) και χαμηλότερο ποσοστό πόρωσης ιδίως όταν εφαρμόζεται ...