Ανοικτό κάταγμα κνήμης

Το ανοικτό κάταγμα κνήμης είναι ένας βαρύς τραυματισμός υψηλής ενέργειας. Με τον τραυματισμό γίνεται διάσπαση του δέρματος των μυών και των μαλακών μορίων γύρω α...

Κάταγμα κνήμης

Κάταγμα μεσότητας – κάτω τριτημορίου κνήμης. Ανοικτή ανάταξη οστεοσύνθεση με πλάκα και βίδες Ασθενής γυναίκα 37 ετών Προεγχειρητικές ακτινογραφίες Δείτε άρθρο μο...

Κατάγματα διάφυσης κνημών άμφω – Ενδομυελική ήλωση

Ασθενής άντρας ηλικίας 30 ετών με κατάγματα διάφυσης άμφω κνημών από εργατικό ατύχημα. Πραγματοποιήθηκε ανάταξη με ενδομυελική ήλωση. Προεγχειρητικές ακτινογραφ...