Κάταγμα περιφερικού άκρου κλείδας

Κάταγμα περιφερικού άκρου κλείδας σε ασθενή 45 ετών Τα κατάγματα περιφερκού άκρου κλείδας αποτελούν πρόκληση στην αντιμετώπισή τους. Αυτό συμβαίνει γιατί γειτνι...

Kάταγμα εγγύς βραχιονίου τριών τεμαχίων

Ασθενής άντρας 43 ετών με κάταγμα εγγύς βραχιονίου τριών τεμαχίων. Πραγματοποιήθηκε ανοικτή ανάταξη με πλάκα και βίδες. Προεγχειρητική ακτινογραφία Μετεγχειρητι...

Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου – Κάταγμα, εξάρθρημα 4 τεμαχίων άνω τριτημορίου βραχιονίου

Το παρόν άρθρο έχει μόνο προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές ακτινογραφίες. Διαβάστε λεπτομέριες σχετικά με την ανάστροφη ολική αρθροπλαστική του ώμου – κάταγμ...

Kάταγμα εγγύς βραχιονίου τριών τεμαχίων

Τα κατάγματα του άνω πέρατος του βραχιονίου οστού είναι σοβαρές κακώσεις. Στο άνω τριτημόριο του βραχιόνιου οστού στηρίζεται η ομαλή λειτουργία του ώμου, αφού εκ...

Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου – Κάταγμα, εξάρθρημα 4 τεμαχίων άνω τριτημορίου βραχιονίου

Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου – Κάταγμα, εξάρθρημα 4 τεμαχίων άνω τριτημορίου βραχιονίου Τα κατάγματα του άνω τριτημορίου του βραχιονίου οστού είναι σοβαρές κακώ...

Ρήξη Τενοντίου Πετάλου του Ώμου

Τι είναι το τενόντιο πέταλο του ώμου; Το τενόντιο ή στροφικό πέταλο του ώμου είναι ένα σύμπλοκο τενόντων των μυών που περιβάλουν τον ώμο. Οι μύες του Υποπλατίου, το...

Συμφυτική θυλακίτιδα ώμου ( παγωμένος ώμος )

Η συμφυτική θυλακίτιδα του ώμου ή “παγωμένος ώμος” είναι μια πάθηση η οποία χαρακτηρίζεται από επώδυνο περιορισμό της ενεργητικής και παθητικής κίνησης της άρθ...

Ολική Αρθροπλαστική

Είναι επέμβαση που αποκαθιστά τη λειτουργία της κατεστραμμένης άρθρωσης.