Κάταγμα πηχεοκαρπικής και σκαφοειδούς

Κάταγμα πηχεοκαρπικής και σκαφοειδούς

Κάταγμα πηχεοκαρπικής και σκαφοειδούς – μεσότητας σε ασθενή 34 ετών. Ο συνδιασμός των δύο αυτών σοβαρών καταγμάτων αποτελεί πρόκληση στην αντιμετώπισή τους. Το σκ...

Κάταγμα πηχεοκαρπικής σε παιδί

Κάταγμα πηχεοκαρπικής σε παιδί 5 ετών. Προεγχειρητικές ακτινογραφίες Έγινε κλειστή ανάταξη – Διαδερμική σταθεροποίηση με βελόνες στην κερκίδα και ωλένη Διεγχειρ...

Κατάγματα περιφερικού άκρου κερκίδας άμφω

Κατάγματα περιφερικού άκρου κερκίδας άμφω μετά από εργατικό ατύχημα. Δεξιά ενδαρθρικό Αριστερά εξωαρθρικό Προεγχειρητικές ακτινογραφίες Αριστερά κάναμε τοποθ...

Κάταγμα διάφυσης 5ου μετακαρπίου χειρός

Κάταγμα διάφυσης 5ου μετακαρπίου χειρός σε ασθενή 28 ετών Προεγχειρητικές ακτινογραφίες Πραγματοποήθηκε ανοικτή ανάταξη – σταθεροποίηση με πλάκα και βίδες Η διάρ...

Κάταγμα εγγύς φάλαγγος παραμέσου χειρός

Κάταγμα εγγύς φάλαγγος παραμέσου χειρός σε ασθενή 42 ετών   Ανοικτή ανάταξη εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα κλειδούμενη 1,5mm   Για να δείτε κατάγματα μετακαρπίου πα...

Κάταγμα 5ου Μετακαρπίου χειρός

Γυναίκα με κάταγμα 5ου μετακαρπίου, ζήτησε χειρουργική αντιμετώπιση χωρίς τομή. Έγινε κλειστή ανάταξη – εξωτερική οστεοσύνθεση και τοποθέτηση βελονών kirschner ενδομ...

Κάταγμα εγγύς πόλου σκαφοειδούς

Τα κατάγματα του εγγύς πόλου του σκαφοειδούς εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό άσηπτης νέκρωσης (avascular necrosis) και χαμηλότερο ποσοστό πόρωσης ιδίως όταν εφαρμόζεται ...

Τενοντοελυτρίτιδα De Quervain

Η νόσος του De Quervain’s αποτελεί ουσιαστικά μια στενωτικού τύπου τενοντοελυτρίτιδα δύο εκ των τενόντων του αντίχειρα(μακρού απαγωγού-βραχύ εκτείνοντα). Είναι η επώδ...

Εκτινασσόμενος Δάκτυλος (Trigger Finger)

Η στενωτική τενοντοελυτρίτιδα παρουσιάζεται συνήθως στον αντίχειρα, στο μέσο και στο παράμεσο δάκτυλο και είναι συχνότερη σε ασθενείς 40-60 ετών με διαβήτη, ρευματ...

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα

Το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα είναι μια επώδυνη σταδιακά εξελισσόμενη κατάσταση στο χέρι, όπου προκαλείται από συμπίεση του μέσου νεύρου στο καρπό. Οι περισσότερ...