Τενοντοελυτρίτιδα De Quervain

Η νόσος του De Quervain’s αποτελεί ουσιαστικά μια στενωτικού τύπου τενοντοελυτρίτιδα δύο εκ των τενόντων του αντίχειρα(μακρού απαγωγού-βραχύ εκτείνοντα). Είναι η επώδ...

Εκτινασσόμενος Δάκτυλος (Trigger Finger)

Η στενωτική τενοντοελυτρίτιδα παρουσιάζεται συνήθως στον αντίχειρα, στο μέσο και στο παράμεσο δάκτυλο και είναι συχνότερη σε ασθενείς 40-60 ετών με διαβήτη, ρευματ...

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα

Τι είναι Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα? Το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα είναι μια επώδυνη σταδιακά εξελισσόμενη κατάσταση στο χέρι, όπου προκαλείται από συμπίεση του μ...