Πολλαπλά κατάγματα πρόσθιου ποδός

Τα μεμονωμένα κατάγματα δακτύλων συνήθως αντιμετωπίζονται συντηρητικά, ενώ πολλαπλά κατάγματα με παρεκτόπιση αντιμετωπίζονται με ανάταξη. Σημαντική η ανατομικ...

Κλειστή ανάταξη κατάγματος 1ου μεταταρσίου