Γυναίκα με κάταγμα 5ου μετακαρπίου, ζήτησε χειρουργική αντιμετώπιση χωρίς τομή.

Έγινε κλειστή ανάταξη – εξωτερική οστεοσύνθεση και τοποθέτηση βελονών kirschner ενδομυελικά με συγκράτηση στον εγγύς φλοιό της βάσης του μετακαρπίου. Διάρκεια χειρουργείου 15 λεπτά – Εξιτήριο την ίδια μέρα

Οι βελόνες αφαιρέθηκαν την 5η εβδομάδα και η ασθενής είχε πλήρη λειτουργικότητα 7 εβδομάδες μετεγχειρητικά.

Δείτε εδώ: Κάταγμα εγγύς φάλαγγος παραμέσου χειρός