Τα μεμονωμένα κατάγματα δακτύλων συνήθως αντιμετωπίζονται συντηρητικά, ενώ πολλαπλά κατάγματα με παρεκτόπιση αντιμετωπίζονται με ανάταξη. Σημαντική η ανατομική ανάταξη των φαλάγγων του μέγα δακτύλου και 1ου πρώτου μεταρσίου.

Εικόνες από τέτοια περίπτωση μετά από εργατικό ατύχημα.