Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου – Κάταγμα, εξάρθρημα 4 τεμαχίων άνω τριτημορίου βραχιονίου

Τα κατάγματα του άνω τριτημορίου του βραχιονίου οστού είναι σοβαρές κακώσεις. Στο άνω τριτημόριο του βραχιόνιου οστού στηρίζεται η ομαλή λειτουργία του ώμου, αφού εκεί βρίσκεται η κεφαλή του βραχιονίου που συνδέεται με την ωμοπλάτη και εξασφαλίζει την ομαλή κίνηση, το έλασσον βραχιόνιο όγκωμα όπου καταλήγει ο τένοντας του υποπλατίου, το μείζον βραχιόνιο όγκωμα όπου καταφύονται ο υπερακάνθιος – υπακάνθιος και ελάσσων στρογγύλος. Οι παραπάνω τένοντες απαρτίζουν το τενόντιο ή στροφικό πέταλο χάρη το οποίο δρα σαν μοχλός συγκρατώντας την κεφαλή έτσι ώστε ο δελτοειδής να μπορεί να ανυψώσει τον βραχίονα και ρυθμίζει την έσω και έξω στροφή. Μέσω του αυχένα του βραχιονίου όλη αυτή η περίπλοκη και αριστουργηματική δομή συνδέεται με τη διάφυση του βραχιονίου.

Ταξινομούνται ανάλογα με τον αριθμό τον τεμαχίων και την παρουσία εξαρθρήματος ή μη.

Για κατάγματα βραχιονίου 3 τεμαχίων πατήστε εδώ

Τα κατάγματα εξαρθρήματα 4 τεμαχίων με ανεπανόρθωτη βλάβη της αρθρικής επιφάνειας – συντριβή της κεφαλής αντιμετωπίζονται με ανάστροφη ολική αρθροπλαστική. Παλαιότερα προτιμήθηκε η ημιολική αρθροπλαστική με την οποία γινόταν αντικατάσταση της βραχιονίου κεφαλής με μεταλική πρόθεση πάνω στην οποία ράβονταν τα ογκώματα.

Η αντιμετώπιση αυτή ήταν προβληματική λόγω του γεγονότος ότι τα ογκώματα – πάνω στα οποία καταφύονται οι τένοντες δεν επουλώνονταν καθόλου ή επουλώνονταν σε μη αποδεκτή θέση – παρεκτόπιση, με αποτέλεσμα η λειτουργία του ώμου να είναι μειωμένη και προβληματική

Η λύση δίνεται με την ανάστροφη ολική αρθροπλαστική

 

Με τη χρήση της ανάστροφης αρθροπλαστικής αλλάζουμε το κέντρο περιστροφής του βραχιονίου προς τα έσω και κάτω με αποτέλεσμα ο δελτοειδής να μπορεί να σηκώσει το χέρι χωρίς να χρειάζεται τους τένοντες του στροφικού πετάλου και κατ΄επέκταση τα βραχιόνια ογκώματα.

Σας παρουσιάζω παρακάτω περιστατικό κατάγματος εξαρθρήματος 4 τεμαχίων

Προεγχειριτικές ακτινογραφίες και αξονική τομογραφία

Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες

Ασθενής 4 μήνες μετά την επέμβαση