Κατάγματα περιφερικού άκρου κερκίδας άμφω μετά από εργατικό ατύχημα. Δεξιά ενδαρθρικό Αριστερά εξωαρθρικό


Προεγχειρητικές ακτινογραφίες


Αριστερά κάναμε τοποθέτηση βελονών kirschner και γυψονάρθηκα

Δεξια κάναμε εξωτερική οστεοσύνθεση και σταθεροποίηση με βελόνες kirschner


Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες


→ Η διάρκεια του χειρουργείου για το αριστερό χέρι ήταν 15 λεπτά και για το δεξί 3ο λεπτά.

→ Ο ασθενής μας πήρε εξιτήριο την ίδια μέρα!

 Δείτε εδώ: Κάταγμα εγγύς πόλου σκαφοειδούς

Δείτε εδώ: Κάταγμα 5ου Μετακαρπίου χειρός