Κάταγμα πηχεοκαρπικής σε παιδί 5 ετών.


Προεγχειρητικές ακτινογραφίες

Έγινε κλειστή ανάταξη – Διαδερμική σταθεροποίηση με βελόνες στην κερκίδα και ωλένη

Διεγχειρητικές ακτινογραφίες

 

Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες

√ Η διάρκεια του χειρουργείου ήταν 30 λεπτά

√ Ο μικρός μας ασθενής πήρε εξιτήριο την ίδια μέρα

Δείτε εδώ: Κατάγματα περιφερικού άκρου κερκίδας άμφω

Δείτε εδώ: Υπερκονδύλιο κάταγμα βραχιονίου σε παιδί

Δείτε εδώ: Κάταγμα ποδοκνημικής σε παιδί

Δείτε εδώ: Κάταγμα εγγύς πόλου σκαφοειδούς