Κάταγμα αντιβραχίου σε παιδί 5 ετών


Προεγχειρητικές ακτινογραφίες

Το παιδί μετά από πτώση υπέστη κάταγμα διάφυσης και των δύο οστών του αντιβραχίου, της ωλένης και της κερκίδας.

Έγινε κλειστή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση με τοποθέτηση ελαστικών ενδομυελικών ήλων Nancy 2.5mm. Η τοποθέτηση των ήλων γίνεται με 2 μικρές τομές μικρότερες του 1 εκατοστού αποφεύγοντας τις επιφυσιακές πλάκες. Με αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται τομή έτσι ώστε να διανοίγεται η εστία του κατάγματος. Άρα διατηρείται η αγγείωση και εξασφαλίζεται απόλυτα η βιολογική επούλωση του οστού.

Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες

√ Η διάρκεια του χειρουργείου ήταν 45 λεπτά

√ Ο μικρός μας ασθενής πήρε εξιτήριο την ίδια μέρα

Δείτε εδώ: Κάταγμα πηχεοκαρπικής σε παιδί

Υπερκονδύλιο κάταγμα βραχιονίου σε παιδί

Κάταγμα ποδοκνημικής σε παιδί

Κάταγμα εγγύς πόλου σκαφοειδούς