Το Κέντρο Αρθροσκόπησης & Χειρουργικής Ώμου δημιουργήθηκε για να καλύψει τέσσερις βασικούς άξονες στο χώρο της Ορθοπαιδικής:\r\n

    \r\n

  • Την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς με παθήσεις της ωμικής ζώνης, η οποία ξεκινά με την έγκυρη και ακριβή διάγνωση και συνεχίζεται με τη συντηρητική ή αρθροσκοπική αντιμετώπιση του προβλήματος. Εφόσον χρειαστεί, γίνεται στενή  παρακολούθηση και καθοδήγηση των ασθενών σε προγράμματα αποκατάστασης μέχρι την οριστική επάνοδο στις καθημερινές, επαγγελματικές και αθλητικές τους δραστηριότητες.
  • \r\n

  • Την ορθή αντιμετώπιση ασθενών με ποικίλα ορθοπαιδικά προβλήματα, την ακριβή διάγνωσή τους και την αντιμετώπιση με τον πλέον σύγχρονο επιστημονικό τρόπο. Εκτός από τις παθήσεις του ώμου, ολόκληρο το φάσμα των ορθοπαιδικών παθήσεων αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα, επιστημονικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του ασθενούς.
  • \r\n

  • Την ενημέρωση και εκπαίδευση ορθοπαιδικών χειρουργών στην τεχνική της αρθροσκόπησης του ώμου. Για το σκοπό αυτό διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για ορθοπαιδικούς και παράλληλα προκηρύσσει υποτροφίες για νέους συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετέχουν στο κλινικό και ερευνητικό έργο του Κέντρου.
  • \r\n

  • Τη συστηματική καταγραφή των συχνότερων παθήσεων της ωμικής ζώνης στον ελληνικό πληθυσμό και την εκπόνηση επιστημονικών ερευνών  με κύριο αντικείμενο την αρθροσκοπική αντιμετώπιση των προβλημάτων του ώμου.
  • \r\n

\r\nΠερισσότερες Πληροφορίες: http://www.shoulder.gr/