Υπερκονδύλιο κάταγμα βραχιονίου σε παιδί

Υπερκονδύλιο κάταγμα βραχιονίου σε παιδί 5 ετών. Προεγχειρητικές ακτινογραφίες Αντιμετωπίστηκε με κλειστή ανάταξη (χωρίς τομή) και τοποθέτησα βελόνες για σταθερ...

Kάταγμα εγγύς βραχιονίου τριών τεμαχίων

Ασθενής άντρας 43 ετών με κάταγμα εγγύς βραχιονίου τριών τεμαχίων. Πραγματοποιήθηκε ανοικτή ανάταξη με πλάκα και βίδες. Προεγχειρητική ακτινογραφία Μετεγχειρητι...

Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου – Κάταγμα, εξάρθρημα 4 τεμαχίων άνω τριτημορίου βραχιονίου

Το παρόν άρθρο έχει μόνο προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές ακτινογραφίες. Διαβάστε λεπτομέριες σχετικά με την ανάστροφη ολική αρθροπλαστική του ώμου – κάταγμ...

Kάταγμα εγγύς βραχιονίου τριών τεμαχίων

Τα κατάγματα του άνω πέρατος του βραχιονίου οστού είναι σοβαρές κακώσεις. Στο άνω τριτημόριο του βραχιόνιου οστού στηρίζεται η ομαλή λειτουργία του ώμου, αφού εκ...

Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου – Κάταγμα, εξάρθρημα 4 τεμαχίων άνω τριτημορίου βραχιονίου

Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου – Κάταγμα, εξάρθρημα 4 τεμαχίων άνω τριτημορίου βραχιονίου Τα κατάγματα του άνω τριτημορίου του βραχιονίου οστού είναι σοβαρές κακώ...