Κατάγματα περιφερικού άκρου κερκίδας άμφω

Κατάγματα περιφερικού άκρου κερκίδας άμφω μετά από εργατικό ατύχημα. Δεξιά ενδαρθρικό Αριστερά εξωαρθρικό Προεγχειρητικές ακτινογραφίες Αριστερά κάναμε τοποθ...

Κάταγμα ωλένης και κερκίδας

Κάταγμα ωλένης και κερκίδας σε άρρεν ασθενή 34 ετών   Πραγματοποήθηκε ανοικτή ανάταξη και τοποθετήσαμε πλάκα και βίδες Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες Η διάρκεια ...