Ανοικτό κάταγμα κνήμης

Το ανοικτό κάταγμα κνήμης είναι ένας βαρύς τραυματισμός υψηλής ενέργειας. Με τον τραυματισμό γίνεται διάσπαση του δέρματος των μυών και των μαλακών μορίων γύρω α...

Κάταγμα ποδοκνημικής

Κάταγμα ποδοκνημικής σε ασθενη 28 ετών Πραγματοποιήθηκε διαδερμική τοποθέτηση αυλοφόρων βιδών στο έσω σφυρό. Ανοικτή ανάταξη οστεοσύνθεση με πλάκα και βίδες στο ...

Υπερκονδύλιο κάταγμα βραχιονίου σε παιδί

Υπερκονδύλιο κάταγμα βραχιονίου σε παιδί 5 ετών. Προεγχειρητικές ακτινογραφίες Αντιμετωπίστηκε με κλειστή ανάταξη (χωρίς τομή) και τοποθέτησα βελόνες για σταθερ...

Συντριπτικό κάταγμα επιγονατίδας

Ασθενής 40 ετών με συντριπτικό κάταγμα επιγονατίδας. Το παρόν άρθρο έχει μόνο ακτινογραφίες από ένα ακόμα περιστατικό κατάγματος επιγονατίδας. Διαβάστε το άρθρο ...