Κάταγμα ωλεκράνου στον αγκώνα

Κάταγμα ωλεκράνου στον αγκώνα ασθενή 26 ετών Το ωλέκρανο αποτελεί το εγγύς τμήμα της ωλένης. Είναι βασικό δομικό συστατικό της άρθρωσης του αγκώνα. Είναι αναγκαία ...

Κάταγμα κάτω πόλου επιγονατίδας

Συντριπτικό κάταγμα κάτω πόλου επιγονατίδας σε ασθενή 40 ετών Η οστεοσύνθεση του κατάγματος είναι ιδιαίτερα σημαντική για δύο λόγους: α) αποκατάσταση της αρθρική...
Κάταγμα πηχεοκαρπικής και σκαφοειδούς

Κάταγμα πηχεοκαρπικής και σκαφοειδούς

Κάταγμα πηχεοκαρπικής και σκαφοειδούς – μεσότητας σε ασθενή 34 ετών. Ο συνδιασμός των δύο αυτών σοβαρών καταγμάτων αποτελεί πρόκληση στην αντιμετώπισή τους. Το σκ...

Κάταγμα αντιβραχίου σε παιδί

Κάταγμα αντιβραχίου σε παιδί 5 ετών Προεγχειρητικές ακτινογραφίες Το παιδί μετά από πτώση υπέστη κάταγμα διάφυσης και των δύο οστών του αντιβραχίου, της ωλένης κ...

Κατάγματα περιφερικού άκρου κερκίδας άμφω

Κατάγματα περιφερικού άκρου κερκίδας άμφω μετά από εργατικό ατύχημα. Δεξιά ενδαρθρικό Αριστερά εξωαρθρικό Προεγχειρητικές ακτινογραφίες Αριστερά κάναμε τοποθ...

Κάταγμα περιφερικού άκρου κλείδας

Κάταγμα περιφερικού άκρου κλείδας σε ασθενή 45 ετών Τα κατάγματα περιφερκού άκρου κλείδας αποτελούν πρόκληση στην αντιμετώπισή τους. Αυτό συμβαίνει γιατί γειτνι...

Κάταγμα ποδοκνημικής

Κάταγμα ποδοκνημικής σε ασθενη 28 ετών Πραγματοποιήθηκε διαδερμική τοποθέτηση αυλοφόρων βιδών στο έσω σφυρό. Ανοικτή ανάταξη οστεοσύνθεση με πλάκα και βίδες στο ...

Υπερκονδύλιο κάταγμα βραχιονίου σε παιδί

Υπερκονδύλιο κάταγμα βραχιονίου σε παιδί 5 ετών. Προεγχειρητικές ακτινογραφίες Αντιμετωπίστηκε με κλειστή ανάταξη (χωρίς τομή) και τοποθέτησα βελόνες για σταθερ...

Κάταγμα εγγύς φάλαγγος παραμέσου χειρός

Κάταγμα εγγύς φάλαγγος παραμέσου χειρός σε ασθενή 42 ετών   Ανοικτή ανάταξη εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα κλειδούμενη 1,5mm   Για να δείτε κατάγματα μετακαρπίου πα...

Κάταγμα ωλένης και κερκίδας

Κάταγμα ωλένης και κερκίδας σε άρρεν ασθενή 34 ετών   Πραγματοποήθηκε ανοικτή ανάταξη και τοποθετήσαμε πλάκα και βίδες Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες Η διάρκεια ...