Κάταγμα εγγύς φάλαγγος παραμέσου χειρός

Κάταγμα εγγύς φάλαγγος παραμέσου χειρός σε ασθενή 42 ετών   Ανοικτή ανάταξη εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα κλειδούμενη 1,5mm   Για να δείτε κατάγματα μετακαρπίου πα...