Κάταγμα διάφυσης 5ου μετακαρπίου χειρός

Κάταγμα διάφυσης 5ου μετακαρπίου χειρός σε ασθενή 28 ετών Προεγχειρητικές ακτινογραφίες Πραγματοποήθηκε ανοικτή ανάταξη – σταθεροποίηση με πλάκα και βίδες Η διάρ...