Τρισφύριο κάταγμα ποδοκνημικής

Τρισφύριο κάταγμα ποδοκνημικής σε ασθενή 47 ετών Προεγχειρητικές ακτινογραφίες Έγινε ανοικτή ανάταξη και τοποθέτηση κλειδούμενης πλάκας και βιδών για το έξω σφυ...

Κάταγμα ποδοκνημικής

Κάταγμα ποδοκνημικής σε ασθενη 28 ετών Πραγματοποιήθηκε διαδερμική τοποθέτηση αυλοφόρων βιδών στο έσω σφυρό. Ανοικτή ανάταξη οστεοσύνθεση με πλάκα και βίδες στο ...

Κάταγμα ποδοκνημικής σε παιδί

Παρακάτω θα δείτε εικόνες από κάταγμα ποδοκνημικής σε παιδί ηλικίας 7 ετών. Ο μικρός μας ασθενής πριν την ανάταξη Πραγματοποιήθηκε κλειστή ανάταξη και σταθεροποί...