Ατυχής τριάδα του αγκώνα

Ατυχής τριάδα του αγκώνα σε ασθενή 45 ετών. Ο βαρύς αυτός τραυματισμός περιλαμβάνει κάταγμα κεφαλής κερκίδας κάταγμα κορωνοειδούς απόφυσης και ρήξη των έξω πλάγιων συνδεσμικών στοιχείων με αποτέλεσμα εξάρθρημα του αγκώνα.


Προεγχειρητικές ακτινογραφίες


Έγινε προσθετική αντικατάσταση κεφαλής κερκίδας. Προχωρόυμε σε αυτή τη λύση όταν η κεφαλή της κερκίδας έχει μεγάλη συντριβή και παρεκτόπιση καθιστώντας αδύνατη την οστεοσύνθεσή της . Έπειτα έγινε επανακαθήλωση της κορωνοειδόύς απόφυσης και του προσθίου θυλάκου με διοστικό τούνελ και ράμματα. Τέλος έγινε συρραφή πλάγιων συνδεσμικών στοιχείων. Στις περιπτώσεις της ατυχούς τριάδας  πρέπει να γίνεται αποκατάσταση όλων των βλαβών του αγκώνα για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η ομαλή λειτουργία του.


 

Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες