Κάταγμα περιφερικού άκρου κλείδας

Κάταγμα περιφερικού άκρου κλείδας σε ασθενή 45 ετών


Τα κατάγματα περιφερκού άκρου κλείδας αποτελούν πρόκληση στην αντιμετώπισή τους. Αυτό συμβαίνει γιατί γειτνιάζουν ή περιλαμβάνουν την ακρωμιοκλειδική άρθρωση που είναι πολύ σημαντική στη λειτουργία του ώμου. Επιπλέον μπορεί να εμπεριέχουν τους κορακοκλειδικούς συνδέσμους (κωνοειδή – τραπεζοειδή) που επηρεάζουν την σταθερότητα της άρθρωσης.

Το τελευταίο αλλά πιο σημαντικό είναι οτι συνήθως αφορούν μικρό οστικό τεμάχιο συνήθως με συντριβή καθιστώντας την οστεοσύνθεση πολύ απαιτητική τεχνικά και επιβάλλουν τη χρήση ειδικών ανατομικών πλακών.


Στο συγκεκριμένο περιστατικό υπήρχε συντριβή ενώ στο σπασμένο περιφερικό τεμάχιο βρίσκονταν ανέπαφοι οι σύνδεσμοι με αποτέλεσμα παρεκτόπιση του κεντρικού τεμαχίου της κλείδας.

Δείτε προεγχειρητικές ακτινογραφίες

             


Πραγματοποιήθηκε ανοικτή ανάταξη – εσωτερική οστεοσύνθεση με κλειδούμενη ανατομική πλάκα και βίδες


Δείτε μετεγχειρητικές ακτινογραφίες

√ Η διάρκεια του χειρουργείου ήταν μιάμιση ώρα

√ Ο ασθενής πήρε εξιτήριο την ίδια μέρα

√ 2 μήνες μετά το χειρουργείο επέστρεψε στη δουλειά του

√ 3 μήνες μετά το χειρουργείο επέστρεψε στις αθλητικές δραστηριότητες