Η επιγονατίδα αποτελεί το οστό στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος το οποίο και καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες της κνήμης και του μηρού.

Αποτελεί τον μοχλό του εκτατικού μηχανισμού του γόνατος αφου εκεί προσφύοντα και διαπλέκονται ο τένοντας του τετρακεφάλου και του επιγονατιδικού.

Ο μηχανισμός του κατάγματος  οφείλεται σε άμεση πλήξη της επιγονατίδας, είτε απο πτώση είτε από τροχαίο ατύχημα (dashboard injury).

Το είδος της θεραπείας εξαρτάται από την επάρκεια του εκτατικού μηχανισμού και τον τύπο του κατάγματος.

Ρωγμώδη και απαρεκτόπιστα κατάγματα με ακέραιο εκτατικό μηχανισμό αντιμετωπίζονται συντηρητικά με νάρθηκα έκτασης και αποφόρτιση του σκέλους.

Παρεκτοπισμένα κατάγματα αντιμετωπίζονται χειρουργικά με ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση. Η δημοφιλέστερη μέθοδος είναι η χρήση ταινίας ελκυσμού (tension band) η οποία προκαλεί συμπίεση των κατεαγόντων τεμαχίων κατά την κάμψη του γόνατος εξασφαλίζοντας την ταχεία κινητοποίηση και αποκατάσταση του ασθενούς.